Ferro Ruibal, X. (2016) “Cervantes e o ’Quixote’. A invención do humorismo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (377), pp. 389–400. doi: 10.32766/brag.377.517.