López Foxo, M. (2016) “A poesía última de Manuel María. Os libros que abren o seu canto final”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (377), pp. 51–60. doi: 10.32766/brag.377.496.