Villares, R. (2015) “Pondal, o bardo céltico”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 405–414. doi: 10.32766/brag.376.481.