Díaz-Fierros Viqueira, F. (2015) “A popularización da cultura”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 385–389. doi: 10.32766/brag.376.479.