Fernández Freixanes, V. (2015) “Lembranza do vello profesor”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 379–384. doi: 10.32766/brag.376.478.