Villares, R. (2015) “Xenealoxía dunha institución: Consello da Cultura Galega e réxime autonómico”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 287–306. doi: 10.32766/brag.376.473.