Díaz-Fierros Viqueira, F. (2015) “Filgueira Valverde no Seminario de Estudos Galegos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 203–217. doi: 10.32766/brag.376.469.