Ferro Ruibal, X. (2015) “Filgueira Valverde, un profesor-alcalde nas Cortes”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 129–182. doi: 10.32766/brag.376.467.