Fernández Rei, F. (2015) “O galego de Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 85–103. doi: 10.32766/brag.376.464.