Acuña, A. (2015) “Cidades literarias (e polixenealóxicas) na narrativa de Xosé Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 45–58. doi: 10.32766/brag.376.461.