Ferro Ruibal, X. (2014) “’Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza’ de Xavier Rodríguez Vergara”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 281–286. doi: 10.32766/brag.375.457.