Axeitos, X. L. (2014) “O Sarmiento exhumado por Pintos, precursor do rexurdir de Galicia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 253–256. doi: 10.32766/brag.375.453.