Alonso Montero, X. (2014) “Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 105–118. doi: 10.32766/brag.375.444.