Vázquez Monxardín, A. (2013) “Primitivo Rodríguez Sanjurjo (1880-1947)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 301–357. doi: 10.32766/brag.374.431.