Monteagudo, H. (2013) “"Cuita grand’e cuidado" (A 32) / ‘Coita grand’e coydado’ (B 174) estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 209–299. doi: 10.32766/brag.374.430.