Barreiro Fernández, X. R. (2012) “Paz-Andrade, unha visión integral de Galicia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 313–315. doi: 10.32766/brag.373.417.