Vence, X. (2012) “Valentín Paz-Andrade, na urxencia da tarefa interminábel, no concreto da totalidade inabarcábel”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 295–300. doi: 10.32766/brag.373.414.