Ferreiro Fente, G. (2012) “A oración da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías e ucronías dun poeta rescatado”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 215–224. doi: 10.32766/brag.373.409.