Ramos Aguirre, C. (2012) “Valentín Paz-Andrade: por unha idea activa de Galicia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 153–170. doi: 10.32766/brag.373.406.