Beramendi, J. (2012) “Paz-Andrade no nacionalismo galego de entreguerras”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 47–69. doi: 10.32766/brag.373.399.