González González, M. (2010) “Uxío Novoneyra coa lingua do seu pobo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (371), pp. 281–285. doi: 10.32766/brag.371.367.