Patiño, A. (2010) “Escritura do corpo: os ’poemas caligráficos’”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (371), pp. 217–232. doi: 10.32766/brag.371.360.