López, T. (2010) “Os camiños á Idade Media na poesía de Uxío Novoneyra”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (371), pp. 131–144. doi: 10.32766/brag.371.353.