Freixeiro Mato, X. R. (2010) “Lingua e estilo na obra de Uxío Novoneyra”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (371), pp. 81–108. doi: 10.32766/brag.371.350.