Cabana, D. X. (2010) “Aspectos formais da poesía de Novoneyra”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (371), pp. 53–59. doi: 10.32766/brag.371.348.