García López, X. A. (2009) “Lembranza do escritor Emilio Pita Robelo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (370), pp. 165–178. doi: 10.32766/brag.370.339.