Boullón Agrelo, A. I. (2009) “Sobre e estandarización da antroponimia proposta para os apelidos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (370), pp. 117–152. doi: 10.32766/brag.370.337.