Fernández Freixanes, V. (2008) “Arte de paquetería”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (369), pp. 257–262. doi: 10.32766/brag.369.325.