Nicolás, R. (2008) “Xosé María Álvarez Blázquez: unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (369), pp. 189–200. doi: 10.32766/brag.369.320.