Méndez Quintas, E. (2008) “Os feitos nas investigacións arqueolóxicas de Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (369), pp. 167–188. doi: 10.32766/brag.369.319.