Mariño Paz, R. and Suárez Vázquez, D. (2006) “’O apóstol Santiago’, manuscrito en galego do século XIX”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 237–291. doi: 10.32766/brag.367.284.