Fernández-Couto Tella, M. (2006) “Bibliotecas na biblioteca da RAG”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 195–200. doi: 10.32766/brag.367.282.