Ferro Ruibal, X. (2006) “Segunda carta apócrifa de Manuel Lugrís Freire ós galegos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 131–137. doi: 10.32766/brag.367.280.