Neira Vilas, X. (2006) “Lugrís Freire, emigrante”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 127–130. doi: 10.32766/brag.367.279.