Axeitos, X. L. (2006) “Lugrís Freire ou os discursos da nación”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 121–126. doi: 10.32766/brag.367.278.