Tato Fontaíña, L. (2006) “Manuel Lugrís Freire no teatro galego”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 105–117. doi: 10.32766/brag.367.277.