González Seoane, E. X. (2006) “A gramática de Lugrís na tradición lingüística galega”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 25–36. doi: 10.32766/brag.367.273.