Alonso Girgado, L. and Vilariño Suárez, M. (2006) “Manuel Lugrís Freire (1863-1940), xornalista”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (367), pp. 7–23. doi: 10.32766/brag.367.272.