Barreiro Fernández, X. R. and Axeitos, X. L. (2005) “Pedagoxía democrática: a cartilla constitucional de J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile da obra)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (366), pp. 305–398. doi: 10.32766/brag.366.271.