Alonso Montero, X. (2005) “Lectura minimamente política dun poema de Lorenzo Varela aparentemente moi político”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (366), pp. 217–220. doi: 10.32766/brag.366.269.