Álvarez Blanco, R. and Rodríguez Montederramo, X. L. (2004) “Escrita epistolar en galego: a correspondencia de don Diego Sarmiento de Acuña, I Conde de Gondomar (1567-1626) (I)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (365), pp. 253–291. doi: 10.32766/brag.365.259.