González Reboredo, X. M. (2004) “Don Xaquín Lorenzo Fernández, arqueólogo e etnógrafo ao servizo da identidade galega”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (365), pp. 245–249. doi: 10.32766/brag.365.258.