García Martínez, C. and Fernández Cerviño, M. X. (2004) “A roda e a dorna. Xaquín Lorenzo e o Museo do Pobo Galego”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (365), pp. 123–134. doi: 10.32766/brag.365.252.