Ferro Ruibal, X. (2004) “O ’Cantigueiro popular da Limia Baixa’ de Xaquín Lorenzo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (365), pp. 93–122. doi: 10.32766/brag.365.251.