Alonso Montero, X. (2003) “Isidoro Millán: letras clásicas, letras galegas”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (364), pp. 227–248. doi: 10.32766/brag.364.246.