Torres, X. (2003) “As navegacións oceánicas de Xosé Antón Avilés Vinagre”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (364), pp. 219–223. doi: 10.32766/brag.364.245.