Fonte, R. (2003) “Un romántico de futuro. (Mitos de artista na lírica de Avilés de Taramancos)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (364), pp. 175–183. doi: 10.32766/brag.364.241.