Axeitos, X. L. (2003) “A arquitectura poética na obra de Avilés de Taramancos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (364), pp. 27–40. doi: 10.32766/brag.364.236.