Alonso Girgado, L. (2003) “Nas moradías poéticas de Avilés de Taramancos (Dos poemas de ’Tapal’ a ’Cantos Caucanos’)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (364), pp. 7–20. doi: 10.32766/brag.364.234.