Ferro Ruibal, X. (2002) “Sarmiento, o eclesiástico creador do galeguismo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (363), pp. 217–232. doi: 10.32766/brag.363.229.